records (the 2:nd one)

Hakan Stenholm etxhste@REDACTED
Mon Dec 3 17:45:15 CET 2001


I got this respons mail from Ulf Wiger:

> Date: Mon, 3 Dec 2001 17:17:41 +0100 (MET)
> From: Ulf Wiger <etxuwig@REDACTED>
> X-X-Sender: etxuwig@REDACTED
> To: Hakan Stenholm <etxhste@REDACTED>
> Subject: Re:records 
> MIME-Version: 1.0
> Content-Transfer-Encoding: 8bit
> X-MIME-Autoconverted: from QUOTED-PRINTABLE to 8bit by etxb.ericsson.se id 
> RAA19018
>
>
> Inte för att jag har någon invändning mot ditt svar, men jag
> tänkte i alla fall att jag skulle påpeka att han som skrev
> inlägget om records, Thomas Lindgren, är densamme som föreläste
> på EUC 2001 om "Cross-Module Optimization of Erlang"
> (http://www.erlang.se/euc/01/thomasl.ps), och grundare av
> HiPE-projektet.
>
> http://www.bluetail.com/~thomasl/
>
> (Det var bl a därför jag undvek att svara: jag tyckte inte jag
> kunde tillägga något som Thomas inte redan visste. Däremot bidrog
> du säkert till förståelsen hos de andra som inte är av Thomas'
> kaliber. Bra, m.a.o.)
>
> /Uffe


which basicly state (for those that don't read swedish) that Thomas Lindgren the 
original poster of this thread allready is a aware of all the reasons I 
mentioned in my first reply.

ps: sorry about stating the obvious Thomas
pss: I agree that this is not realy a good or expected behaviour
More information about the erlang-questions mailing list