Open Source Erlang

Ingela Anderton ingela@REDACTED
Mon Jun 28 10:49:50 CEST 1999


Hej!

Mitt projekt vill gå över till Open Source varianten av Erlang/OTP på
grund av ekonomiska skäl. Jag har försökt leta på www.erlang.org för
att bli klok på om vi är beroende av någon del som inte ingår i Open
Source. Dock blir jag inte riktigt klok på detta. T.ex finns
dokumentation för JIVE och IG med på open source sidorna som, Magnus
Karlsson påstår i ett mail till min projektledare inte finns med i
Open Source. Finns det någon lista på vad som inte ingår i Open
Source? Eller hur kan jag få reda på vad som skiljer?

-- 
/m.v.h Ingela

//The highway of life is always under construction. //

 	    |\   _,,,--,,_ ,)
        /,`.-'`'  -, ;-;;' 
        |,4- ) )-,_ ) /\
       '---''(_/--' (_/-'

Ericsson Utvecklings AB       Phone :  +46 8 719 18 13
Open Systems (f.d. Erlang Systems) Cellular/Mobile: +46 70 636 78 68 
Torshamnsgatan 39 B
Box 1214              http://www.erlang.se
S-164 28 KISTA, SWEDEN       ingela@REDACTED

More information about the erlang-questions mailing list