[erlang-patches] Putty and erlang sshd fix

Ingela Anderton Andin <>
Thu Jan 31 15:47:30 CET 2008


Hi!

Thank you we will change ssh so that ssh_ignore will be correct.

Regards Ingela - OTP team

Peter Lund wrote:
> I guess we should send this here as well... 
>
> /Peter
>
>
>
> Peter Lund wrote:
>
>  
>> Testade med putty 0.59 och 0.60, men ssh_sshd servern krashade 
>> fortfarande.
>> Servern krashar då putty skickar en ensam tvåa <<2>> (SSH_MSG_IGNORE) men
>> servern förväntar sig en sträng efter IGNORE.
>>
>> Själv la jag till ytterligare en patch för att få servern att 
>> acceptera både en
>> ensam IGNORE och en IGNORE med en sträng. Med patchen neda fick jag 
>> ssh att funka.
>>   
>
> Known 0.59 putty bug, putyy skickar IGNORE utan extra data. Om vi ska 
> vara putty
> bug-kompatibla så är din patch nästan ok. För att #ssh_msg_ignore{} ska 
> bli rätt måste
> dock patchen se ut som:
>
> Index: ssh_bits.erl
> ===================================================================
> --- ssh_bits.erl    (revision 14434)
> +++ ssh_bits.erl    (working copy)
> @@ -259,11 +259,16 @@
>       <<_:Offset/binary, _:16, _:Pad, X:Bits/big-unsigned-integer,
>       _/binary>> = Binary,
>       decode(Binary, Offset+2+L, Ts, [X | Acc]);
> -
>     string ->
> -      <<_:Offset/binary,?UINT32(L), X:L/binary,_/binary>> = Binary,
> -      decode(Binary, Offset+4+L, Ts, [binary_to_list(X) | Acc]);
> -
> +      Size = size(Binary),
> +      if Size < Offset + 4 ->
> +          %% empty string at end
> +          {Size, reverse(["" | Acc])};
> +       true ->
> +          <<_:Offset/binary,?UINT32(L), X:L/binary,_/binary>> =
> +            Binary,
> +          decode(Binary, Offset+4+L, Ts, [binary_to_list(X) | 
> Acc])
> +      end;
>     binary ->
>       <<_:Offset/binary,?UINT32(L), X:L/binary,_/binary>> = Binary,
>       decode(Binary, Offset+4+L, Ts, [X | Acc]);
>
>
>
> /klacke
>
> _______________________________________________
> erlang-patches mailing list
> 
> http://www.erlang.org/mailman/listinfo/erlang-patches
>
>  
More information about the erlang-patches mailing list