[erlang-patches] Putty and erlang sshd fix

Peter Lund <>
Tue Jan 29 11:09:25 CET 2008


I guess we should send this here as well... 

/PeterPeter Lund wrote:

> Testade med putty 0.59 och 0.60, men ssh_sshd servern krashade 
> fortfarande.
> Servern krashar då putty skickar en ensam tvåa <<2>> (SSH_MSG_IGNORE) men
> servern förväntar sig en sträng efter IGNORE.
>
> Själv la jag till ytterligare en patch för att få servern att 
> acceptera både en
> ensam IGNORE och en IGNORE med en sträng. Med patchen neda fick jag 
> ssh att funka.

Known 0.59 putty bug, putyy skickar IGNORE utan extra data. Om vi ska 
vara putty
bug-kompatibla så är din patch nästan ok. För att #ssh_msg_ignore{} ska 
bli rätt måste
dock patchen se ut som:

Index: ssh_bits.erl
===================================================================
--- ssh_bits.erl    (revision 14434)
+++ ssh_bits.erl    (working copy)
@@ -259,11 +259,16 @@
      <<_:Offset/binary, _:16, _:Pad, X:Bits/big-unsigned-integer,
       _/binary>> = Binary,
      decode(Binary, Offset+2+L, Ts, [X | Acc]);
-
    string ->
-      <<_:Offset/binary,?UINT32(L), X:L/binary,_/binary>> = Binary,
-      decode(Binary, Offset+4+L, Ts, [binary_to_list(X) | Acc]);
-
+      Size = size(Binary),
+      if Size < Offset + 4 ->
+          %% empty string at end
+          {Size, reverse(["" | Acc])};
+       true ->
+          <<_:Offset/binary,?UINT32(L), X:L/binary,_/binary>> =
+            Binary,
+          decode(Binary, Offset+4+L, Ts, [binary_to_list(X) | 
Acc])
+      end;
    binary ->
      <<_:Offset/binary,?UINT32(L), X:L/binary,_/binary>> = Binary,
      decode(Binary, Offset+4+L, Ts, [X | Acc]);/klacke
More information about the erlang-patches mailing list