PLEAC Erlang

Fredrik Linder fredrik.linder@REDACTED
Thu Oct 18 08:54:35 CEST 2001


Hej

Fick tipset att nämna detta på erlang-question-listan. Kanske något för
lists/string i OTP R9 ?

 > Sverker Wiberg writes:
 > > Fredrik Linder writes:
 > > Såg att du satt uppskriven som aktiv författare på på PLEAC Erlang.
 > > Appropå "Accessing strings": I vissa lägen funkar lists bättre än
string för
 > > att hantera strängar.
 >
 > Tack för tipset. Har du nämnt det här på erlang-questions-listan? Och
 > vilken erlang-version har du förresten?

OTP R7B-04 ... tills idag.

 >
 > > T.ex.
 > > EmailAtDomain = lists:dropwhile(fun($@) -> false; (_) -> true end,
 > > "my.email@REDACTED")
 > > EmailName = lists:takewhile(fun($@) -> false; (_) -> true end,
 > > "my.email@REDACTED")
 > > {EmailName, EmailAtDomain} = lists:splitwith(fun($@) -> false; (_) ->
true
 > > end, "my.email@REDACTED")
 > >
 > > Resultatet blir en lista istället för ett index som motsvarande
 > > string-funktion skulle ge: string:chr/2 -> int().
 > >
 > > Vill man sedan göra något med den resulterande listan måste man med
string
 > > använda string:chr/2 följt av t.ex. string:substr/[2,3].
 > >
 > > Använder man lists i det här fallet blir hastigheten O(n), och använder
man
 > > string blir det O(2*n)... Vilket assymptotiskt är lika, men blir
dubbelt så
 > > dyrt ändå.
 > >
 >
 > Hmmm...kanske skulle skriva om string-modulen...nääää! Det har jag
 > inte tid (och ork) till!

/Fredrik

http://skrivihop.nu
More information about the erlang-questions mailing list