<div dir="ltr">Hi,<div><br></div><div>Does Erlang DTLS implementation support SRTP extension? I would like to write a WebRTC server in Erlang.</div><div><br></div><div>Best regards,</div><div><br></div><div>/Kaiduan<br>-- <br><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr">Founder of Goodstartsoft<div><a href="https://www.goodstartsoft.com" target="_blank">https://www.goodstartsoft.com</a></div></div></div></div></div>