<div dir="ltr"><a href="https://gist.github.com/maxlapshin/8669197">https://gist.github.com/maxlapshin/8669197</a><br><div><br></div><div><div>2014-01-28 07:40:11 =ERROR REPORT====</div><div>** Generic server disksup terminating </div>
<div>** Last message in was timeout</div><div>** When Server state == {state,80,1800000,{unix,linux},[],#Port<0.102799>}</div><div>** Reason for termination == </div><div>** {badarg,[{erlang,port_close,[#Port<0.102799>],[]},{disksup,terminate,2,[{file,"disksup.erl"},{line,164}]},{gen_server,terminate,6,[{file,"gen_server.erl"},{line,719}]},{proc_lib,init_p_do_apply,3,[{file,"proc_lib.erl"},{line,239}]}]}</div>
<div>2014-01-28 07:40:11 =CRASH REPORT====</div><div>  crasher:</div><div>    initial call: disksup:init/1</div><div>    pid: <0.20756.3></div><div>    registered_name: disksup</div><div>    exception exit: {{badarg,[{erlang,port_close,[#Port<0.102799>],[]},{disksup,terminate,2,[{file,"disksup.erl"},{line,164}]},{gen_server,terminate,6,[{file,"gen_server.erl"},{line,719}]},{proc_lib,init_p_do_apply,3,[{file,"proc_lib.erl"},{line,239}]}]},[{gen_server,terminate,6,[{file,"gen_server.erl"},{line,722}]},{proc_lib,init_p_do_apply,3,[{file,"proc_lib.erl"},{line,239}]}]}</div>
<div>    ancestors: [os_mon_sup,<0.125.0>]</div><div>    messages: []</div><div>    links: [<0.126.0>]</div><div>    dictionary: []</div><div>    trap_exit: true</div><div>    status: running</div><div>    heap_size: 610</div>
<div>    stack_size: 27</div><div>    reductions: 346</div><div>  neighbours:</div><div>2014-01-28 07:40:11 =SUPERVISOR REPORT====</div><div>     Supervisor: {local,os_mon_sup}</div><div>     Context:    child_terminated</div>
<div>     Reason:     {badarg,[{erlang,port_close,[#Port<0.102799>],[]},{disksup,terminate,2,[{file,"disksup.erl"},{line,164}]},{gen_server,terminate,6,[{file,"gen_server.erl"},{line,719}]},{proc_lib,init_p_do_apply,3,[{file,"proc_lib.erl"},{line,239}]}]}</div>
<div>     Offender:   [{pid,<0.20756.3>},{name,disksup},{mfargs,{disksup,start_link,[]}},{restart_type,permanent},{shutdown,2000},{child_type,worker}]</div><div><br></div><div>2014-01-28 07:40:11 =SUPERVISOR REPORT====</div>
<div>     Supervisor: {local,os_mon_sup}</div><div>     Context:    shutdown</div><div>     Reason:     reached_max_restart_intensity</div><div>     Offender:   [{pid,<0.20756.3>},{name,disksup},{mfargs,{disksup,start_link,[]}},{restart_type,permanent},{shutdown,2000},{child_type,worker}]</div>
</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>After this erlang application dies.</div><div><br></div></div>