<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">On Sun, Sep 22, 2013 at 5:24 PM, Sharmila Pillai <span dir="ltr"><<a href="mailto:pillai.sharmila@gmail.com" target="_blank">pillai.sharmila@gmail.com</a>></span> wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">Hi all,<div><br></div><div>I am trying to get SCTP to work on Linux.</div>
<div><br></div><div><div>> uname -a</div><div>Linux linux 3.0.82-0.7-default #1 SMP Thu Jun 27 13:19:18 UTC 2013 (6efde93) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux</div>

<div><br></div><div>lksctp-tools is installed.</div><div><br></div><div><div>> rpm -qa | grep sctp</div><div>lksctp-tools-1.0.9-1.22</div><div><br></div><div>SCTP is supported.</div><div>
<div>
<br></div><div>> checksctp</div><div>SCTP supported</div><div><br></div><div>But when I try to use SCTP, I get eprotonosupport.</div><div><br></div><div><div>> ~/software/erlang/R16B02/bin/erl</div>

<div>Erlang R16B02 (erts-5.10.3) [source] [64-bit] [async-threads:10] [hipe] [kernel-poll:false]</div><div><br></div><div>Eshell V5.10.3  (abort with ^G)</div><div>1> </div><div>1> gen_sctp:open().</div><div>{error,eprotonosupport}</div>


<div><br></div><div>Help please!</div></div></div></div></div></div></blockquote><div><br></div><div>After installing SCTP support on Linux, are you sure you reran configure for your Erlang/OTP build and then recompiled?</div>
<div><br></div><div>On ubuntu 12.04 I have SCTP working just fine with Erlang R16B02, with these packages installed:</div><div><br></div><div><div>$ dpkg --get-selections | grep sctp</div><div>libsctp-dev<span class="" style="white-space:pre">                                   </span>install</div>
<div>libsctp1<span class="" style="white-space:pre">                                    </span>install</div><div>lksctp-tools<span class="" style="white-space:pre">                                </span>install</div></div><div><br></div><div>Perhaps you're missing the dev package?</div>
<div><br></div><div>--steve </div></div></div></div>