<div dir="ltr">Indeed, I've removed  --enable-halfword-emulator and it works now.<div><br></div><div>Yes, I know that Mac OS X looks like a unix, but smells like something else =)</div><div><br></div></div>