<div>error below:do you user mac now?</div><div>so i think macport doesn't add the odbc suports in erlang,</div><div><br></div><div>enew-zhangs-macintosh:bin wenewzhang$ ./erl</div><div>Erlang (BEAM) emulator version 5.6.2 [source] [async-threads:0] [kernel-poll:false]</div>
<div><br></div><div>Eshell V5.6.2  (abort with ^G)</div><div>1> odbc:start().</div><div>** exception error: undefined function odbc:start/0</div><div>2> </div>