<HTML>
   <HEAD>
      <TITLE>Una persona te quiere secretamente?</TITLE>
      <META content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=Content-Type>
      <META content="MSHTML 5.00.3315.2870" name=GENERATOR>
   </HEAD>
 
 <BODY BGCOLOR="#FFFFFF"><div align="center">
   <IMG SRC="http://ad.fr.doubleclick.net/ad/N2347.Impactnet.emails.capmg/B1013634.2;sz=66x50;ord=[timestamp]?">
   <BR><BR>
  <FONT face=Verdana,Arial,Helvetica> Una persona te quiere secretamente? <BR>
  <BR>
  <STRONG> Descubre quien tiene un flechazo contigo <BR>
  <FONT color=#0000EE>llamando al </font></STRONG><FONT color=#0000EE><BR>
  </FONT> 
  <P><FONT color=#0000EE> <I> <FONT color=#0000EE> <STRONG> <FONT COLOR="#000000"> 0906 299 240</FONT></STRONG></FONT>*</i></font><I> 
    <BR>
    <BR>
    <BR>
    Test incognito: los sentimientos de las personas que te gustan! </I> <BR>
    <BR>
    <!-- add BR here -->
    _______________________________________________________ <BR>
    <FONT size=-9 face=Arial,Helvetica> *0,913  por minuto + IVA </FONT> <BR>
    <FONT size=-9 face=Arial,Helvetica> </FONT><font color="#0000ee" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font color=#000000 size=1><span 
  class=718481609-15052002><font 
  size=-5><img src="http://www.imp20.com/hamedia/hamediaesp110602.gif">Para 
    no recibir mas mensage, responde "STOP".</font></span></font></font>
  </font></div>
</BODY>
</HTML>