<div dir="ltr"><div>When I compile Erlang on Mac OSX 10.9 (Mavericks) I get several deprecated warnings. For example:</div><div><br></div><div><b>crypto.c:3588:2: warning: 'SHA384' is deprecated: first deprecated in OS X 10.7 [-Wdeprecated-declarations]<br>
</b></div><div><b><br></b></div><b>crypto.c:3611:5: warning: 'SHA384_Update' is deprecated: first deprecated in OS X 10.7 [-Wdeprecated-declarations]</b><br><div><br></div><div><br></div><div>And then I get an error and compilation stops:</div>
<div><br></div><div><b>odbcserver.c:118:10: fatal error: 'sql.h' file not found</b><br></div></div>