Solaris9: configure failed for erts

"Gösta Ask (Mobile Arts)" <>
Wed Jul 7 13:54:06 CEST 2004


Hej!

Försökte installera R9C-2 på Sun/Solaris 9.404. Fick ett besvärligt felmeddelande:
"Cannot handle this combination of int/long/void*/size_t sizes", se längst ned.

Det är konstigt eftersom configure-skriptet faktiskt hittar goda värden på
size of short... 2 osv. alldeles i början. Skall det gå att installera på
Solaris 9? Jag ser i Release Notes att ni bara talar om Solaris 8.

Går det att komma runt på något sätt?

Vänligen /Gösta Ask
Mobilearts

============================== LOG ==========================

bash-2.05$ uname -a
SunOS nisse 5.9 Generic_112233-12 sun4u sparc SUNW,UltraAX-i2

bash-2.05$ pwd
/home/test/OTP/otp_src_R9C-2
bash-2.05$ ./configure

[...]
checking whether gcc accepts -g... yes
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for ranlib... :
checking size of short... 2
checking size of int... 4
checking size of long... 4
checking size of void *... 4
checking size of long long... 8
checking for ar... ar
checking for a BSD compatible install... /home/test/OTP/otp_src_R9C-2/lib/erl_interface/./src/auxdir/install-sh -c
checking for gethostbyname in -lnsl... yes
checking for getpeername in -lsocket... yes
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible... yes
checking for arpa/inet.h... yes
checking for fcntl.h... yes
checking for limits.h... yes
checking for malloc.h... yes
checking for netdb.h... yes
checking for netinet/in.h... yes
checking for stddef.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for sys/param.h... yes
checking for sys/socket.h... yes
checking for sys/select.h... yes
checking for sys/time.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for pthread.h... yes
checking for pthread/mit/pthread.h... no
checking for uid_t in sys/types.h... yes
checking for pid_t... yes
checking for size_t... yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking for working alloca.h... yes
checking for alloca... yes
checking whether gcc needs -traditional... no
checking for 8-bit clean memcmp... yes
checking for clock_gettime... no
checking for dup2... yes
checking for gethostbyaddr... yes
checking for gethostbyname... yes
checking for gethostbyname_r... yes
checking for gethostname... yes
checking for writev... yes
checking for gethrtime... yes
checking for gettimeofday... yes
checking for inet_ntoa... yes
checking for memchr... yes
checking for memmove... yes
checking for memset... yes
checking for select... yes
checking for socket... yes
checking for strchr... yes
checking for strerror... yes
checking for strrchr... yes
checking for strstr... yes
checking for uname... yes
checking for res_gethostbyname... no
checking for res_gethostbyname in -lresolv... yes
checking if native win32 threads should be used... no
creating ./config.status
creating src/sparc-sun-solaris2.9/Makefile
creating src/sparc-sun-solaris2.9/config.h
src/sparc-sun-solaris2.9/config.h is unchanged
configuring in gs/.
running /bin/sh /home/test/OTP/otp_src_R9C-2/lib/gs/./configure  --cache-file=../../.././config.cache --srcdir=/home/test/OTP/otp_src_R9C-2/lib/gs/.
checking host system type... sparc-sun-solaris2.9
checking for prebuilt tcl/tk in tcl/binaries/sparc_solaris2.tar.gz... not found
creating ./config.status
creating tcl/sparc-sun-solaris2.9/Makefile
creating tcl/win32/Makefile
configuring in megaco/.
running /bin/sh /home/test/OTP/otp_src_R9C-2/lib/megaco/./configure  --cache-file=../../.././config.cache --srcdir=/home/test/OTP/otp_src_R9C-2/lib/megaco/.
checking host system type... sparc-sun-solaris2.9
checking for flex... lex
checking for yywrap in -ll... no
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler (gcc  ) works... yes
checking whether the C compiler (gcc  ) is a cross-compiler... no
checking whether we are using GNU C... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for ld.sh... no
checking for ld... ld
checking for linker flags for loadable drivers... -G
checking for perl... perl
creating ./config.status
creating src/flex/sparc-sun-solaris2.9/Makefile
configuring in snmp/.
running /bin/sh /home/test/OTP/otp_src_R9C-2/lib/snmp/./configure  --cache-file=../../.././config.cache --srcdir=/home/test/OTP/otp_src_R9C-2/lib/snmp/.
checking host system type... sparc-sun-solaris2.9
checking for perl... perl
creating ./config.status
creating mibs/Makefile
configuring in erts
running /bin/sh /home/test/OTP/otp_src_R9C-2/erts/configure  --cache-file=.././config.cache --srcdir=/home/test/OTP/otp_src_R9C-2/erts
loading cache .././config.cache
checking host system type... sparc-sun-solaris2.9
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler (gcc  ) works... yes
checking whether the C compiler (gcc  ) is a cross-compiler... no
checking whether we are using GNU C... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for POSIXized ISC... no
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether the C compiler (gcc -g -O2 ) works... yes
checking whether the C compiler (gcc -g -O2 ) is a cross-compiler... no
checking whether we are using GNU C... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for mixed cygwin and native VC++ environment... no
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for ranlib... :
checking for bison... no
checking for byacc... no
checking for perl5... no
checking for perl... /usr/bin/perl
checking whether ln -s works... yes
checking for ar... ar
checking for a BSD compatible install... /usr/ucb/install -c
checking how to create a directory including parents... /usr/ucb/install -c -d
checking for Cygwin environment... no
checking for mingw32 environment... no
checking for executable suffix... no
checking for object suffix... o
checking for extra flags needed to export symbols... none
none
checking for sin in -lm... yes
checking for dlopen in -ldl... yes
checking for main in -linet... no
checking for main in -lresolv... yes
checking for tgetent in -lncurses... yes
checking for connect... no
checking for main in -lsocket... yes
checking for gethostbyname... no
checking for main in -lnsl... yes
checking for gethostbyname_r... yes
checking if netdb.h requires netinet/in.h to be previously included... yes
checking for getipnodebyname... yes
checking for getipnodebyaddr... yes
checking for h_errno declaration in netdb.h... yes
checking for dirent.h that defines DIR... yes
checking for opendir in -ldir... no
checking for ANSI C header files... no
checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible... yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking for fcntl.h... yes
checking for limits.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for syslog.h... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for ieeefp.h... yes
checking for thread.h... yes
checking for pthread.h... yes
checking for poll.h... yes
checking for sys/stropts.h... yes
checking for sys/ioctl.h... yes
checking for sys/time.h... yes
checking for sys/uio.h... yes
checking for sys/sockio.h... yes
checking for sys/socketio.h... no
checking for net/errno.h... no
checking for malloc.h... yes
checking for mach-o/dyld.h... no
checking for arpa/nameser.h... yes
checking for pthread/mit/pthread.h... no
checking for sys/devpoll.h... yes
checking for linux/kpoll.h... no
checking for sys/event.h... no
checking for SO_BSDCOMPAT declaration... no
checking for INADDR_LOOPBACK in netinet/in.h... yes
checking for sys_errlist declaration in stdio.h or errno.h... no
checking for working const... yes
checking return type of signal handlers... void
checking for off_t... yes
checking for pid_t... yes
checking for size_t... yes
checking whether struct tm is in sys/time.h or time.h... time.h
checking whether struct sockaddr has sa_len field... no
checking for struct exception (and matherr function)... yes
checking size of short... 0
checking size of int... 0
checking size of long... 0
checking size of void *... 0
checking size of long long... 0
checking size of size_t... 0
checking size of off_t... 0
checking int/long/void*/size_t sizes... failed
configure: error: Cannot handle this combination of int/long/void*/size_t sizes
configure: error: /home/test/OTP/otp_src_R9C-2/erts/configure failed for erts
bash-2.05$
More information about the erlang-bugs mailing list